TUBİTAK Projesi Kabul Edildi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi. Ebru BİLEN

Projenin Adı: Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme

 

Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında, 2018 çağrı döneminde 118B339 proje numarası ile desteklenmektedir.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destek Programı amaçlarına uygun olarak, Siirt Üniversitesi yürütücülüğünde Siirt Üniversitesi’nden ve Ege Üniversitesi’nden katılacak öğretim üyeleri, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Siirt Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Şube Müdürlüğü ve katılımcıların bu proje kapsamında işbirliği yapmaları sağlanacak ve disiplinler arası işbirliği olanaklarına zemin hazırlanacaktır.

Projenin amacı, insanlığın uygarlık serüveninde yol arkadaşlarımızdan biri olan keçinin ve keçi ürünlerinin öneminin vurgulanması, doğa-insan-keçi ilişkisi hakkında araştırıcı, sorgulayıcı bakış açısıyla birlikte doğa ve hayvan sevgisinin kazanılmasında farkındalık yaratılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bilim, sanat ve uygarlığın dayanağının doğa olduğunun keçi örneği üzerinden katılımcılara aktarılması, doğadan doğal olarak gelen ürünlerin faydalı, güvenilir ve sağlıklı olduğunun benimsenmesi, doğayı korumanın insanı koruma anlamı taşıdığı bilincinin oluşturulması, çevre ve çevre sorunlarının çözümünde yapıcı düşünmenin özendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje gezerek, sorgulayarak, bizzat yerinde uygulamalı eğitimler şeklinde, toplam 50 ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrenci katılımcısı (2 grup, her grupta 25 kişi) ile gerçekleştirilecektir. Öğrenci seçimi yaparken cinsiyet dağılımının eşit olmasına dikkat edilecektir.

Proje sonucunda alanında uzman eğitmenler tarafından kullanılacak modern öğretim yöntem ve teknikleri sayesinde katılımcılarda; izleyen ve dinleyen öğrenci profilinden ziyade veteriner, sanat, fen ve doğa etkinlikleriyle desteklenen, aktif, sorgulayan, doğaya ve hayvanlara karşı saygılı, bilinçli ve duyarlı, çevre okur-yazarı kimliğinin oluşturulmasına katkı sunulması öngörülmektedir.

Önemli Not:

Katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Etkinlik Tarihleri:

I.                 Etkinlik Dönemi 2 - 7 Temmuz 2018

II.                Etkinlik Dönemi 10 – 15 Eylül 2018

FATİH KESİCİ 04842236634 / 3234
Veteriner Fakültesi
8.5.2018