Dekandan

Sevgili Gençler;

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak evcil ve yabani hayvan hastalıklarının tanı ve tedavileri, hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklar, hayvansal verim ve üretimin artırılması, hayvansal gıdaların muayene ve kontrolü konularında bilgi ve birikime sahip yetkin, aydın Veteriner Hekimlerin topluma kazandırılmasını arzulamaktayız.

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi bu konuda geleceğin ideal Veteriner Hekimlerini yetiştirmeye aday seçkin, genç dinamik bir kadroya sahiptir. Fakültemiz, başta ilimiz olmak üzere bölge ve ülke hayvancılık sektörüne ayrıca halk sağlığı konusunda donanımlı Veteriner Hekimler yetiştirmeye hazır.

Siirt'in en önemli geçim kaynağının hayvancılık olması, hayvancılık potansiyelinin yüksek olması ve özellikle klinik uygulamalar için uygun zemin bulunması, fakültemizi tercih edecek öğrenciler için doğal eğitim laboratuvar ortamı oluşturmaktadır. Bu durum fakültemiz öğrencileri için teorik bilgiyi pratiğe aktarma imkânı doğurduğundan mezunlarımızın kalifiye Veteriner Hekim olmaları tabii sonucunu meydana getirmektedir.

Gelişen ülkelerde sağlıklı hayvansal gıda üretimi ve tüketimi ihtiyacı gün geçtikçe artan veteriner hekim talebini doğurmaktadır. Ülke ve bölge hayvancılığının, çağın gereklerine uygun olarak bilinçli bir şekilde yapılabilmesi, modernize edilmesi ve verimliliğinin artırılması konularında çalışmalarda bulunmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Genç ve dinamik öğretim üyesi kadromuzla gerek yerel gerekse evrensel boyutta sağlık ve hayvancılık ile ilgili problemleri tespit etme, çözüm yolları üretme, ilerleme ve bu konularda politikalara yön verebilme adına adımlar atmaktayız. 

FATİH KESİCİ
Güncelleme : 29.06.2020 14:10:27