Dekandan

Sevgili Gençler;

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak evcil, yabani ve ekzotik hayvan hastalıklarının tanı, tedavi ve korunmaları, hayvanlardan insanlara, bulaşan (zoonoz) hastalıklar, hayvansal verim ve üretimin artırılması, hayvansal gıdaların muayene ve kontrolü konularında bilgi ve birikime sahip yetkin, aydın Veteriner Hekimlerin topluma kazandırılmasını arzulamaktayız.

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi bu konuda geleceğin nitelikli Veteriner Hekimlerini yetiştirmeye aday seçkin, genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Fakültemiz, başta ilimiz olmak üzere bölge ve ülke hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacak donanımlı Veteriner Hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siirt'in en önemli geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olması, hayvancılık potansiyelinin yüksek olması ve özellikle klinik uygulamalar için uygun zemin bulunması, fakültemizi tercih edecek öğrenciler için doğal eğitim laboratuvar ortamı oluşturmaktadır. Bu durum fakültemiz öğrencileri için teorik bilgiyi pratiğe aktarma imkânı oluşturduğundan mezunlarımızın, daha nitelikli Veteriner Hekim olmaları tabii sonucunu meydana getirmektedir.

Gelişen ülkelerde sağlıklı hayvansal gıda üretimi ve tüketimi ihtiyacı, gün geçtikçe artan veteriner hekim talebini doğurmaktadır. Ülke ve bölge hayvancılığının, çağın gereklerine uygun olarak bilinçli bir şekilde yapılabilmesi, modernize edilmesi ve verimliliğinin artırılması konularında çalışmalarda bulunmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Genç ve dinamik öğretim üyesi kadromuzla fakültemiz; yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, güncel bilgi ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, araştıran, koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış, bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunan, hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, çevre bilinci gelişmiş, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek Veteriner Hekimler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Değerli öğrenciler, eğitim öğretim hayatınızda başarılar diler, sizleri en içten duygularımla selamlarım.

FATİH KESİCİ
Güncelleme : 8.02.2022 10:09:22