TVHB öğrenci konseyi tanıtımı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Öğrenci Konseyi Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi temsilcisi olarak seçilen fakültemiz öğrencisi Rıdvan YILMAZ, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine TVHB hakkında bilgiler aktardı. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre kurulmuş olan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veteriner hekimlik mesleğini icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katılabildiği, meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş mesleki bir kuruluştur. 

TVHB Öğrenci Konseyi, TVHB’ne bağlı olarak Veteriner Fakülteleri’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin hak ve yararlarını koruyan, onların mesleki ve sosyal gelişimini amaçlayan, içerisinde birden çok komisyon bulunduran bir kuruluştur.
FATİH KESİCİ 04842236634 / 3234
Veteriner Fakültesi
28.3.2022