Tyyç Ve Akts Düzeyi Ve Bilgileri

TYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

7. DÜZEY
(YÜKSEK LİSANS)

5

300

6000-7200

FATİH KESİCİ
Güncelleme : 9.03.2017 18:50:46