Hakkımızda | Misyon | Vizyon

Hakkımızda
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 06 Haziran 2013 tarihinde, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30'uncu maddesine göre; 25/06/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4898 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Fakültemiz Siirt Üniversitesinin Kezer yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakültemiz, laboratuvarlarında eğitim, araştırma ve teşhise yönelik analiz işlemlerini yürütme, klinik bilimler bölümünü oluşturan İç hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji ile Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dallarının etkinlikleriyle eğitim ve araştırma yanında her türlü muayene, teşhis, tedavi ve operasyonu gerçekleştirerek, topluma hizmet amaçlanmaktadır.

Fakülte olarak; evcil ve yabani hayvan hastalıkları ile zoonoz hastalıkların tanı ve tedavileri, hayvansal verim ve üretimin artırılması, hayvansal gıdaların muayene ve kontrolü konularında bilgi ve birikime sahip yetkin, aydın Veteriner Hekimlerin topluma kazandırılmasını arzulamaktayız. Bu konuda geleceğin ideal Veteriner Hekimlerini yetiştirmeye aday seçkin, genç, dinamik bir kadroya sahibiz.

Siirt’in en önemli geçim kaynağının hayvancılık olması, hayvancılık potansiyelinin yüksek olması ve özellikle klinik uygulamalar için uygun zemin bulunması, Fakültemizi tercih edecek öğrenciler için doğal eğitim laboratuvar ortamı oluşturmaktadır. Bu durum, Fakültemiz öğrencileri için teorik bilgiyi, pratiğe aktarma imkanı vermektedir.

Ülke ve bölge hayvancılığının, çağın gereklerine uygun olarak bilinçli bir şekilde yapılabilmesi, modernize edilmesi ve verimliliğin artırılması konularında çalışmalarda bulunmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Genç ve dinamik öğretim üyesi kadromuzla, gerek yerel gerekse evrensel boyutta sağlık ve hayvancılık ile ilgili problemleri tespit etme, çözüm yolları üretme, ilerleme ve bu konularda politikalara yön verebilme adına adımlar atmaktayız.

Veteriner Fakültesi mezunları, “Veteriner Hekim Diploması” ve “Veteriner Hekim” unvanı alır. Öğrenim süresi 5 yıl olduğundan, aldıkları bitirme belgeleri, “Yüksek Lisans Diploması” niteliğindedir. Yeterli başarı ortalamasına sahip mezunlarımız, direkt “Doktora” programına başlayarak akademik hayata atılabilirler.

Veteriner Hekimlerin iş olanakları arasında; akademik kariyer, tarım, hayvancılık, sağlık veya çevre ile ilgili bakanlıklar, özel klinikler, belediyeler, mezbahalar, entegre hayvancılık işletmeleri, çiftlikler, et ve süt gibi hayvansal ürün işleme tesisleri, araştırma enstitüleri, teşhis laboratuvarları, yem fabrikaları, ilaç, aşı ve biyolojik madde üretim tesisleri, marketler yer almaktadır.

FATİH KESİCİ
Güncelleme : 9.06.2024 18:52:11