Fakülte Tanıtımı


Giriş
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 06 Haziran 2013 tarihinde, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30'uncu maddesine göre; 25/06/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/4898 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Her yıl %100 doluluk oranı bulunan veteriner fakültesi sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Fakülteye ilk üç sırada yerleşen öğrencilere YÖK destek bursu verilmektedir.

Misyon
Evrensel, yerel, bilimsel ve etik değerlere saygılı, gelenekselliği dışlamadan modernize edebilen, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine dinamizm kazandıracak, sabırlı, araştırıcı, yenilikçi, paylaşımcı, sorgulayan ve mesleki açıdan yetkin, özgüven sahibi lider bireyler yetiştirmek.

Vizyon
Bilimin ışığında, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, yenilikçi, üretken, öncü, referans olma özelliği taşıyan, tercih edilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmak.

Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Bilgi Sistemi

Bölümler
Veteriner fakültesi aşağıda kısaca belirtilen 5 bölümden oluşmaktadır. Veteriner fakültesi öğrencileri bu beş bölümün tamamının derslerini alarak Veteriner Hekim unvanıyla mezun olurlar.

Klinik Bilimler Bölümü
Büyükbaş, küçükbaş, Pet ve kümes hayvanları ırklarının ıslahı, üretimi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonoz hastalıklardan korunması konularında eğitim verilmektedir.

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Hastalıkların teşhis ve tedavisinde rasyonel ve analitik bir düşünce ve yetenek kazandırmaya yönelik temel bilgi ve çağdaş teknik ve metotların öğretilmesi. Ayrıca doğru ilaç kullanımı, hastalık etkenleri, koruyucu hekimlik, çevre ve halk sağlığı, zehirlenmeler, teşhis ve tedavi alanlarında güncel bilgi ve etkinlikler kazandırmaktadır.

Temel Bilimler Bölümü
Bu bölümde hücre, doku, organ ve sistemlerin gelişimi, yapısı, görevleri, işleyişi, metabolizma kavramları, veteriner hekimliğin tarihçesi ve deontoloji kuralları, hayvan refahı ile ilgili verilen bilgiler, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgilerinin temelini oluşturmaktadır.

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Bölümü, tarımsal üretimin hayvansal kökenli olanlarının üretimini ve ürünlerinin gerek nitelik gerekse nicelik yönünden ekonomik olarak artırılmasını amaçlayan yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma ile ilgili lisans dersleri vermektedir. Bölümden ders alan öğrencilere ekonomik önemi olan hayvanların tanıtılması, hayvan refahı, sürü yönetimi, hayvan ıslahı, gen kaynaklarının korunması, barınak şartları, yem bitkileri ve yemleri, besin madde ihtiyaçları, sağlıklı hayvan besleme, beslemeye bağlı problemler ve çözümleri, rasyon hazırlama, çevreci hayvan yetiştiriciliği, organik hayvancılık, modern hayvan yetiştiriciliği ile istatistik bilgileri verilmektedir.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Veteriner Hekim adaylarına başta hayvansal gıdalar (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık, yumurta, bal) olmak üzere Gıda Bilimi, Gıda Teknolojisi, Gıda Analizleri, Hijyen ve Sanitasyon, Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği, Tek Sağlık Konsepti, Veteriner Halk Sağlığı, Mezbaha Veteriner Hekimliği, Beslenme ve Sağlık İlişkisi gibi konularda eğitim vermekteyiz. Gıda güvenliği, standartları, teknolojisi ve veteriner halk sağlığı ile ilgili Mevzuat Bilgileri verilmektedir.

Laboratuvarlar
Veteriner fakültesinde Anatomi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Farmakoloji ve Gıda laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Hayvan Hastanesi
Şehir yerleşkesinde bir adet hayvan hastanesi bulunmaktadır. Burada Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dallarında öğrencilere uygulamalı eğitimler verilmektedir. Ayrıca yetiştiricilere hayvan hastalıklarının tanısı, tedavisi, suni tohumlama ve kısırlaştırma ve gerekli operasyon hizmetleri verilmektedir.
Hayvan hastanesi sayfası için tıklayınız

Küçük ve Büyükbaş Hayvan Çiftliği
Veteriner fakültesi öğrencilerinin uygulamalarına destek vermek, yetiştiricilere modern yetiştiricilik uygulamaları göstermek üzere küçükbaş hayvan çiftliği kezer kampüste hizmet vermektedir.
KÜBÜMER sayfası için tıklayınız

Reprodüktif Biyoteknoloji Ünitesi
Türkiye’de ilk olacak küçükbaş hayvanlarda sperma payetleme, suni tohumlama ve embriyo transfer birimi kurulumu devam etmektedir. Sayfa için tıklayınız

Bıldırcın Ünitesi
Hem öğrencilerin uygulamalarına destek vermek hem de yetiştiricilere bıldırcın yetiştiriciliğini benimsetmek ve şehre farklı bir damak tadını kazandırmak üzere bıldırcın ünitesi kurulmuş ve aktif olarak çalışmaktadır.

FATİH KESİCİ
Güncelleme : 18.03.2024 12:59:33