Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3246
Kurumsal E-Posta burcakaslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme2.03.2018 11:09:18

Dr. Öğr. Üyesi BURÇAK ASLAN ÇELİK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Burçak ASLAN ÇELİK

2. Doğum Tarihi          : 06.04.1981

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

Atatürk Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü/Zooloji

Atatürk Üniversitesi

2009

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü/Zooloji

Atatürk Üniversitesi

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014-

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  Oguz, M.C, Amin, O.M., Heckmann,R.A.,Tepe,Y., Johargholizadeh, G., Aslan, B., Malek, M., “The discovery of Neoechinorhynchus zabensis (Acanthocephala:Neoechinorhynchidae) from Cyprinid fishes in Turkey and Iran, with special reference to new morphological features revealed SEM”, Turkish Journal of Zoology, 36 (6), 759-766 (2012).

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Oğuz, M.C., Tepe, Y., Belk, M.C., Heckmann, R.A., Aslan, B., Gürgen, M., Bray, R.A., Akgül, Ü., 2015. Metazoan Parasites of Antarctic Fishes. Turkish Journal of Parasitology, 39:174-8.

            2.  Heckmann, R., Oguz, M.C., Amin, O., Dusen, S., Tepe, Y., Aslan, B., “Host and geographical distribution of Pomphorhynchus spindletrancatus (Acanthocephala: Pomphorhynchidae) in Turkey, with enhanced description from new fish and amphibian hosts using SEM, and histopathological notes”,  Sci Parasitol, 3 (11), 129-139 (2010).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Aslan Çelik, B., Çelik, Ö. Y., Mor, N., İrak, K., Investigation on The Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Sheep and Goats in Siirt Province in Turkey. 3rd International Conference Environmental Science and Technology. 19-23 Ekim 2017 (Kabul edildi), Budapeşte, Macaristan.

            2.   Aslan Çelik, B., Yıldırım, S., Çelik, Ö. Y., İrak, K., Akgül, G., The Coenurus cerabralis Case Boer x Hair Crossbred Goat in Siirt in Turkey (Some Biochemical Parameters and Pathologic Findings. 3rd International Congress Engineering and Natural Sciences. 03-07 Mayıs, 2017, Budapeşte, Macaristan.

            3. Aslan Çelik, B., Yıldırım, S., Çelik, Ö. Y., İrak, K., Akgül, G., Oestrosis and Some Biochemical Parameters inBoer x Hair Goat Crossbred. International Congress on Veterinary and Animal Sciences.14-18 Kasım 2016, Belgrad, Sırbistan.

            4. Çelik, Ö. Y., Sayın İpek, D.N., Aslan Çelik, B., İrak, K., Akgül, G. Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma gondii In Cattle In Siirt Province. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, 25- 29 Ağustos 2016, Saraybosna, Bosna Hersek.

            5. Mersin, S., Çelik, Ö. Y., Bolacalı, M., Şındak, N., Aslan, B. Research Related To The Use Of The Rapid Test Method For Early Diagnosis of Pregnancy In Cattle As An Alternative To The Ultrasound Technique. 32nd World Veterinary Congress 13-17 Eylül, 2015, İstanbul.

            6. Tepe, Y., Oğuz, M.C., Aslan, B., “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarından Yakalanan Sarpa salpa (LINNAEUS, 1758)’ların Digenetic Parazitleri, FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 349-350, Erzurum, 2013.

            7. Tepe, Y., Aslan, B., Oğuz, M.C., “Porsuk Çayı (Erzurum)’nın Endohelmint Faunası”, International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 197-198, Erzurum, 2013.

            8. Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M. C., “Fauna of Acanthocephala from Freshwater Fish in Erzurum”, New Challenges in Europe Area: Young Scientist’s 1st International Baku Forum, 281-283, 2013, Bakü, Azerbaycan.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Aslan, B., Oğuz, M.C., Şile Kıyılarından Yakalanan Bazı Teleost Balıkların Endohelmint Faunası. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 05-09 Ekim, 2015, Erzurum.

            2. Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C.,  “Erzurum Yöresi’nden Yakalanan Rana ridibunda (Ova Kurbağası) ve Bufo viridis (Yeşil Kara Kurbağası)’in Endohelmint Faunası”, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, 47, Samsun, 2013.

            3. Tepe, Y., Aslan, B., Oğuz, M.C., “Oltu ve Masat Çaylarından Yakalanan Balıkların Endohelmintleri”, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 272, Denizli, 2013.

            4. Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Tortum Çayı Balıklarında Görülen Endohelmintlerin Araştırılması”, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 271, Denizli, 2013.

            5. Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Rhabdochona denudata (Nematoda)’nın Erzurum Tatlısu Balıklarındaki Yayılışı”, 21. Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1174-1175, İzmir, 2012.

            6. Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C.,“Kuzgun Baraj Gölünden Yakalanan Balıklarda Rastlanan Endohelmintler”, 21. Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1174, İzmir, 2012.

            7. Aslan, B., Oğuz, M.C., “Erzurum Yöresi’nde Aras Nehri’nden Yakalanan Cyprinidlerde Görülen Endohelmintlerin Balık Boylarıyla Olan İlişkileri”, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi-Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 308, Kars, 2011.

            8. Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Murat ve Aras Nehirleri’ndeki Bazı Cyprinidlerde Rastlanan Endohelmintler”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 975-976, Denizli, 2010.

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1. Siirt Yöresi’ndeki Koyunlarda Fasciola hepatica’nın Seroprevalansının Araştırılması. SİÜBAP, Yürütücü, 2017-SİÜVET-02.

2. Siirt Bölgesindeki Sığırlarda Fasciolasis Seroprevalansının Araştırılması. SİÜBAP, Yardımcı Araştırmacı, 2017-SİÜVET-01.

3. Kistik Ekinokokozisli Koyun ve Keçilerde Oksidan/Antioksidan Durum ve Histopatolıjik Bulguların Araştırılması. SİÜBAP, Yardımcı Araştırmacı,  2017-SİÜVET-04.

4. Kıl Keçilerinde Mide-Bağırsak Müsinlerinin Kompozisyonu. SİÜBAP, Yardımcı Araştırmacı,  2017-SİÜVET-06.

5. Bıldırcın Rasyonuna Hurma (Phoenix dactylifera L.) Ekstresi İlavesinin Permans Arttırıcı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. SİÜBAP, Yardımcı Araştırmacı,  2017-SİÜVET-03.

6. Siirt Yöresi Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması. SİÜBAP, Yürütücü, 2015-SİÜVET-02.

7. Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması SİÜBAP, Araştırmacı, 2015-SİÜVET-05.

8. Siirt İli Büyükbaş Hayvan Islahı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA/14-DFD-0013), Araştırmacı, 2015.

9. Şile Kıyılarından Yakalanan Bazı Teleost Balıklarında Rastlanan Endohelmintlerin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 101 nolu proje, Araştırmacı, 2011.

10. Çoruh Nehri’nin Teleost Balıklarının Endohelmint Faunasının Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 360 nolu proje, Araştırmacı, 2011.

           

           

9.İdari Görevler

1. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji ABD Başkanı 2014-

2.Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı 2014-

3. Siirt Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2017-

3.Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcısı 2015-2017

4.Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fakülte Kurul Üyeliği 2016-

5.Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-

6.Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-

7.Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-

8.Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-

9.Siirt Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği 2015-

10.Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Danışma Kurulu Üyeliği 2015-

11. Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Danışma Kurulu Üyeliği 2015-

12.Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği 2016-

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Türkiye Parazitoloji Derneği

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2015-2016

Güz

Parazitoloji

1

2

32

Arı Yetiştiriciliği

1

0

21

Bahar

Helmintoloji

2

2

28

 

2016-2017

Güz

Parazitoloji

1

2

63

Protozooloji

2

2

20

2016-2017

Bahar

Helmintoloji

2

2

56

Entomoloji

1

1

17

Su ürünleri

1

0

18

Arı Hastalıkları

1

0

21

2017-2018

Güz

Parazitoloji

1

2

104

Protozooloji

2

2

49

Arı Morfolojisi ve Fizyolojisi

2

2

2

Genel Zooloji

2

1

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

-Aslan, B., Oğuz, M.C., Şile Kıyılarından Yakalanan Bazı Teleost Balıkların Endohelmint Faunası. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 05-09 Ekim, 2015, Erzurum.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C.,  “Erzurum Yöresi’nden Yakalanan Rana ridibunda (Ova Kurbağası) ve Bufo viridis (Yeşil Kara Kurbağası)’in Endohelmint Faunası”, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, 47, Samsun, 2013.

-Tepe, Y., Aslan, B., Oğuz, M.C., “Oltu ve Masat Çaylarından Yakalanan Balıkların Endohelmintleri”, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 272, Denizli, 2013.

- Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Tortum Çayı Balıklarında Görülen Endohelmintlerin Araştırılması”, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 271, Denizli, 2013.

-Tepe, Y., Oğuz, M.C., Aslan, B., “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarından Yakalanan Sarpa salpa (LINNAEUS, 1758)’ların Digenetic Parazitleri”, FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 349-350, Erzurum, 2013.

-Tepe, Y., Aslan, B., Oğuz, M.C., “Porsuk Çayı (Erzurum)’nın Endohelmint Faunası”, FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 197-198, Erzurum, 2013.

Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Rhabdochona denudata (Nematoda)’nın Erzurum Tatlısu Balıklarındaki Yayılışı”, 21. Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1174-1175, İzmir, 2012.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C.,“Kuzgun Baraj Gölünden Yakalanan Balıklarda Rastlanan Endohelmintler”, 21. Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1174, İzmir, 2012.

-Aslan, B., Oğuz, M.C., “Erzurum Yöresi’nde Aras Nehri’nden Yakalanan Cyprinidlerde Görülen Endohelmintlerin Balık Boylarıyla Olan İlişkileri”, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi-Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 308, Kars, 2011.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Murat ve Aras Nehirleri’ndeki Bazı Cyprinidlerde Rastlanan Endohelmintler”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 975-976, Denizli, 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

- Oğuz, M.C., Tepe, Y., Belk, M.C., Heckmann, R.A., Aslan, B., Gürgen, M., Bray, R.A., Akgül, Ü., 2015. Metazoan Parasites of Antarctic Fishes. Türkiye Parazitol. Derg.39:174-8.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

-Aslan Çelik, B., Yıldırım, S., Çelik, Ö. Y., İrak, K., Akgül, G., Oestrosis and Some Biochemical Parameters in a Boer x Hair Goat Crossbred. International Congress on Veterinary and Animal Sciences.14-18 Kasım 2016, Belgrad, Sırbistan.

- Çelik, Ö. Y., Sayın İpek, D.N., Aslan Çelik, B., İrak, K., Akgül, G. Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma gondii In Cattle In Siirt Province. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, 25- 29 Ağustos 2016, Saraybosna, Bosna Hersek.

-Mersin, S., Çelik, Ö. Y., Bolacalı, M., Şındak, N., Aslan, B. Research Related To The Use Of The Rapid Test Method For Early Diagnosis of Pregnancy In Cattle As An Alternative To The Ultrasound Technique. 32nd World Veterinary Congress 13-17 Eylül, 2015, İstanbul.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M. C., “Fauna of Acanthocephala from Freshwater Fish in Erzurum”, New Challenges in Europe Area: Young Scientist’s 1st International Baku Forum, 281-283, 2013,Bakü, Azerbaycan.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

-Oguz, M.C, Amin, O.M., Heckmann,R.A.,Tepe,Y., Johargholizadeh, G., Aslan, B., Malek, M., “The discovery of Neoechinorhynchus zabensis (Acanthocephala:Neoechinorhynchidae) from Cyprinid fishes in Turkey and Iran, with special reference to new morphological features revealed by SEM”, Turkish Journal of Zoology, 36 (6), 759-766 (2012).

- Heckmann, R., Oguz, M.C., Amin, O., Dusen, S., Tepe, Y., Aslan, B., “Host and geographical distribution of Pomphorhynchus spindletrancatus (Acanthocephala: Pomphorhynchidae) in Turkey, with enhanced description from new fish and amphibian hosts using SEM, and histopathological notes”,  Sci Parasitol, 3 (11), 129-139 (2010).