Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon / 3250
Kurumsal E-Posta a.gulaydin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme16.02.2017 16:13:29

Dr. Öğr. Üyesi ALİ GÜLAYDIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Hayvan Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekim
Hayvan Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Arıcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

ÖZ GEÇMİŞ FORMU

 

 

1.       Adı Soyadı: Ali GÜLAYDIN

 

2.       Doğum Tarihi: 23.06.1984

 

3.       Unvan: Dr. Öğr. Üyesi

 

4.       Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Veterinerlik Fakültesi

Adnan menderes üniversitesi

2003-2008

Yüksek Lisans

 Veterinerlik Fakültesi/ Cerrahi Anabilim Dalı

Adnan menderes üniversitesi

2009-2013

Doktora

 Veterinerlik Fakültesi/ Cerrahi Anabilim Dalı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2016-

 

 

 

 

5.       Akademik Unvanlar

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

Dr.Öğr. Üyesi

 Veteriner Fakültesi Siirt Üniversitesi

 Veteriner Fakültesi Siirt Üniversitesi

2016-2020

2020-

 

 


 

6.1.  Yüksek Lisans Tezi: Buzağılarda uzun kemik kırıklarının ilizarov eksternal fiksatörü ile sağaltımı

6.2. Doktora Tezi: Kedilerde Distal Femur kırıklarının Hibrid Eksternal Fiksatör ile Sağaltımı  

Güncelleme : 4.02.2021 12:15:37
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan


D1. Belge Ali, Akın İbrahim, Gülaydın Ali (2015).  The treatment of distal metacarpus fracture with locking compression plate in calves. 32. World Veterinary Congress, 40, 234-242. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3297057)

D2. Akgül Gülşah, Akgül Mustafa Barış, Çelik Özgür Yaşar, İrak Kıvanç, Uzabacı Ender, Gülaydın Ali, Sulu Kadir, Şındak Nihat (2017).  Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Kan Glukozu Üzerine Cinsiyet ve Yaşın Etkisi.  I. Uluslararası Türkiye Veteriner Hastalıkları Kongresi, 244-245. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4072238)

D3. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Akgül Gülşah, Gülaydın Ali, Özen Doğukan, Kahya Demirbilek Serpil, Sulu Kadir (2017).  Sağlıklı ve İnfeksiyöz Keratokonjuktivitli Romanov Irkı Koyunlarda Göz Yaşı Sekresyonunun Schirmer Göz Yaşı Testi (STT) ve Phenol Red Göz Yaşı Testi (PRT) ile Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi.  I. Uluslararası Türkiye İç Hastalıkları Kongresi, 242-243. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4071789)

D4. Akgül Mustafa Barış, Akgül Gülşah, Şındak Nihat, Bilen Ebru, Mersin Seyrani, Şahin Tekin, Gülaydın Ali (2018).  Bir Atta Blanket’e Bağlı Kuyruk Yaralanması Olgusu.  2nd International conference on agriculture, forest, food, sciences and technologies, 306 (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4219267)

D5. Gülaydın Ali, Sarıerler Murat, Akgül Mustafa Barış (2018).  Bir Buzağıda Açık Enfekte Metacarpus Kırığının İlizarov Eksternal Fiksatör İile Sağaltımı.  Xvı. Veteriner Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4366853)

 

Projeler
 Bursiyer: Buzağılarda Metacarpus Kırıklarının Belge Plak İle Sağaltımı (TÜBİTAK)  

F1.1. Treatment Of Distal Metacarpus Fracture With Locking Compression Plate İn Calves. Tubitak Projesi, Yürütücü: Belge Ali, Araştırmacı:Akın İbrahim, Bursiyer: Gülaydın Ali (2015). 

F.1.2. Sağlıklı Romanov ırkı koyunlarda gözyaşı sekresyonu ve göz içi basıncının, melatonin hormonu seviyesi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: Mersin Seyrani, Araştırmacı: Sulu Kadir, Yürütücü: Akgül Mustafa Barış, Araştırmacı: Şındak Nihat, Araştırmacı: Akgül Gülşah, Araştırmacı: Gülaydın Ali, Araştırmacı: Kahya Demirbilek Serpil, Araştırmacı: Özen Doğukan, 05/04/2017- 05/10/2017 (Ulusal)    

F.1.3. Farelerde Deneysel Yaralarda Menengiç Ekstratı Ve Menengiç Ekstratı Oksitetrasiklin Karışımının Yara İyileşmesi İle Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,Yürütücü: Şındak, Nihat, Araştırmacı: Akgül, Gülşah, Araştırmacı: Mersin Seyrani, Araştırmacı: Akgül mustafabarış, Araştırmacı: Gülaydın Özgül, Araştırmacı: Bolacalı Memiş, Araştırmacı: Gülaydın Ali, 05/04/2017 - 05/12/2017 (Ulusal)

F.1.4. Farklı Oranlarda Buzağı Serumu Ve Kryoprotektanlar İle Dondurulan Kıl Keçisi Teke Spermasının İn Vitro Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: Şındak Nihat, Araştırmacı: Akgül Mustafa Barış, Araştırmacı: Akgül Gülşah, Araştırmacı: Uslu Barış Atalay, Araştırmacı: Gülaydın Ali, Yürütücü: Mersin Seyrani, Araştırmacı: Akyol Numan, , 24/05/2017 - 24/11/2018 (Ulusal)

F.1.5.  Siirt İli ve Yöresinde Koyun ve Keçilerde Enfeksiyöz Keratokonjuktivitis Olgularından Chlamydia spp. ve Mycoplasma spp. Prevalansının Belirlenmesi ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi. İhtisaslaşma projesi 2021. (Devam ediyor).Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


C1. Akın İbrahim, Bilgen Şen Zeynep, Gülaydın Ali (2014).  Yeni Doğan bir Buzağıda Distal Diafizer Femur Kırığı Olgusunun Kilitli Küntscher Çivisi İle Sağaltım.  Animal Health, Production And Hygiene, 3(2), 320-322. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 3304647)

C2. Bozkan Tatlı Zeynep, Bilgen Şen Zeynep, Gülaydın Ali (2016).  Aural Abscess in a Red Eared Slider Turtle Trachemys scripta elegans.  Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(2), 170-172. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3028069)

C3. AKGÜL Mustafa Barış, Erhan BAŞER, GÜLAYDIN Ali, ŞINDAK Nihat. (2016) Bir Atta Blanket’e Bağlı Kuyruk Yaralanması Olgusu Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.  35, 1,2: 49-52

C4. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Karakoç Zelal, Gülaydın Ali (2016).  Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri.  Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(2), 146-151. (Kontrol No: 3027687)

C5. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Gülaydın Ali, Gülaydın Özgül, Özen Doğukan (2016).  Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Nitrofurazon Pomad ve  1 Hidrojen Peroksit Kremin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri ve Antibakteriyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.  Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(2), 135-140. (Kontrol No: 3027360)

C6. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Gülaydın Ali, Özen Doğukan (2017).  Erkek ve Dişi Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Tibiotarsus’un Epifizer Plak Kapanma Sürecinin Radyolojik Olarak Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi.  Dicle üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, 10(1), 95-102. (Kontrol No: 4069956)

C7. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Gülaydın Ali, Özen Doğukan (2017).  Japon Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Xylazine-Ketamine ve Medetomidine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.  Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(3), 169-176. (Yayın No: 3791439)

C8. Akgül Gülşah, Akgül M. Barış, Çelik Ö. Yaşar, Irak Kıvanç, Uzabacı Ender, Gülaydın Ali, Sulu Kadir, Şındak Nihat, Şahin Tekin. (2018). Effect of Gender and Age on Blood Glucose in Japanese Quail  (Coturnix Coturnix Japonica) Dicle Üniv Vet Fak Derg   ; 11(1):15-21

C9. Akgül Mustafa Barış, Akgül Gülşah, Yılmaz Özge, Kahya Demirbilek Serpil, Şındak Nihat, Gülaydın Ali (2018).  Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi.  Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 29(1), 12-18. (Yayın No: 4295517)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Kalemci Serdar, Zeybek Arife, İntepe Yavuz Selim, Gülaydın Ali (2013). Methyl palmitate attenuates lipopolysaccharide induced acute lung injury in mice.  Clinical Therapeutics, 164(6), 453-459., Doi: 10.7417/CT.2013.1636 (Yayın No: 3305398

A2. Akın İbrahim, Avcı Hamdi, Gülaydın Ali, Belge Ali, Yaygıngül Rahime (2013).  Bilateral Malignant Seminoma in Two Dogs.  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 233-236. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3072242)

A3. Belge Ali, Akın İbrahim, Gülaydın Ali, Yazıcı Muhammed Fatih (2016).  The treatment of distal metacarpus fracture with locking compression plate in calves.  Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences, 40, 234-242., Doi: 10.3906/vet-1510-4 (Yayın No: 3026422)

A4. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Gülaydın Ali, Özen Doğukan, Kahya Demirbilek Serpil, Sulu Kadir (2017).  Comparative evaluations of tear secretion in healthy and infectious keratoconjunctivitis Romanov sheep with Schirmer tear test and phenol red thread tear test.  Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 41(6), 793-797., Doi: 10.3906/vet-1702-31 (Yayın No: 3791240)

A5. Gülaydın Ali, Sarıerler Murat (2018).  Treatment of Long Bone Fractures in Calves with Ilizarov External Fixator.  Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, 5(31), 364-372., Doi: 101055-0038-1667147 (Yayın No: 4366832) 

B1. Akgül Mustafa Barış,Erhan Başer,Şındak Nihat, Gülaydın Ali (2016).  The Case of Unilateral Persiste Pupillary Membran in Cat.  Van Veterinary Journal, 27(3), 169-170. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3028703

B2. Şındak Nihat, Akgül Mustafa Barış, Gülaydın Ali, Karakoç Zelal (2017).  Effects of Topical Terebinth Berry Oil and Different Experimental Mixtures on Wound Healing in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica).  Van Veterinary Journal, 28(2), 69-74. (Yayın No: 4628716

B3. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Karakoç Zelal, Gülaydın Ali (2017). Macroscopic, Radiographic and Tomographic Comparison of Embryonic Development in Japanese Quail Eggs.  Van Veterinary Journal, 28(3), 123-126. (Yayın No: 3853174

B4. Gülaydın Ali, Sarıerler Murat, Bozkan Zeynep. (2019). Treatment of Proximal Tibial Fracture of a Calf by Using Linear External Fixator TJVR; 3(2): 81-84


Yuksek lisans tezi
Buzağılarda uzun kemik kırıklarının ilizarov eksternal fiksatörü ile sağaltımı