Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-6634 / 1098
Kurumsal E-Posta gulsahakgul  siirt.edu.tr
E-Posta gulsahvet  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.03.2016 16:36:34

Yrd.Doç.Dr. GÜLŞAH AKGÜL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Hayvan Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı
Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ FORMU

 1. Adı Soyadı: Gülşah AKGÜL

 2. Doğum Tarihi: 06/03/1984

 3. Unvan: Yrd.Doç.Dr.

 4.Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

2002-2008

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

2002-2008

Doktora

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları

 

Uludağ Üniversitesi

2009-2014

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar:

5.1. Araştırma görevlisi: 2011-2014

5.2. Yardımcı Doçent Doktor: 2016-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri

 7. Yayınlar

 7.1. Uluslararası        hakemli           dergilerde        yayınlanan      makaleler        (SCI    &            SSCI&ArtsandHumanities)

 7.1.1. Hakan Salcı, Volkan İpek, Melike Çetin, Gulsah Akgul, Gursel Sonmez. Multınodular Thyroid Gland Hypertrophy İn a Camel. Journal of Camel Practice research, 23:155-156, 2016.

 7.1.2 Zafer Mecitoglu, Sezgin Senturk, Gulsah Akgul,  Duygu Udum,Ender Uzabacı, Sevim Kasap, serkan Çatık. Changes İn circulating adiponectine and tumot nekrosis factor-α and their relationship with insülin resistance in periparturient dairy cows. J Vet Res 60-163-167, 2016.

 7.1.3 Sezgin Senturk, Zafer Mecitoglu, Serkan Catık, Hüseyin Cihan, Gulsah Demir Akgül, Onur Topal. Prevalence of Ketosis in Dairy Herds in  Marmara,Aegean and Mediterranean regions of Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63: 283-288, 2016.

 7.1.4. Zafer Mecitoglu, Sezgin Senturk, Cagdas Kara, Gulsah Akgul, Ender Uzabacı . Prepartum Urıne pH As A Predıctor Of Left Dısplacement Of Abomasum.  The journal of animal and Plant Science, 26 (2), 320-324, 2016.

 7.1.5. Mecitoglu Z, EM Temizel, O Ozyigit, G Akgul and E Kennerman, 2015. Immune response of cattle to botulinum type C and D toxoid administered on three occasions. Pak Vet J, 35(2): 231-235.

 7.1.6. Z. Mecitoglu, G. Demir, S. Senturk, E. Uzabaci, R. Darici.Milk protein/fat ratio on day 7 postpartum as a predictor of left displacement of abomasum. August 25, 2012. Veterinary Record doi:10.1136/vr.100641.

 7.1.7. Ethem Mutlu Temizel, Sezgin Senturk, Onur Girisgin, Bayram Senlik and Gulsah Demir. Efficacy of Tylosine against Clinical Cryptosporidiosis in Goat Kids. Pak Vet J,31-4. 2011.

 7.1.8. Yalcin E, Kasap S. Demir G. Prevalance of Behavioral Changes Associated with Age-Related Cognitive Impairment in Geriatric Dogs, Bursa, Turkey. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 9 (13),1828-1832, 2010

 

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

Bildiriler

7.3.1 Özgür Yaşar ÇELİK, Gülşah AKGÜL, Kıvanç IRAK. Investigation of Seroprevalence of Maedi Visna and Caprine Arthritis Encephalitis in Siirt Province in Turkey. İnternational congress on veterinary and Animal Sciences, poster sunumu, 14-18 Kasım 2016, Sırbistan.

 7.3.2 Aslan Çelik, B., Yıldırım, S., Çelik, Ö. Y., İrak, K., Akgül, G., Oestrosis and Some Biochemical Parameters in a Boer x Hair Goat Crossbred. International Congress on Veterinary and Animal Sciences. Sözlü sunum, 14-18 Kasım 2016, Belgrad, Sırbistan.

 7.3.3 Çelik, Ö. Y., Sayın İpek, D.N., Aslan Çelik, B., İrak, K., Akgül, G. Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma gondii In Cattle In Siirt Province. 1st International Congress on Advances in Veterınary Sciences and Technics, sözlü sunum, 25- 29 Ağustos 2016, Saraybosna, Bosna Hersek.

 7.3.4 Hakan Salcı, Volkan İpek,Melike Çetin, Gulsah Akgul, Gursel Spnmez. Bir devede nodüler Tiroid hiperplazizi. 1st İnternationel Turkey Veterinary surgery congress. Poster sunum. 11-14 Mayıs 2016.

 7.3.5 Özgül Gülaydın, Gülşah Akgül, Özgür Yaşar Çelik, Kıvanç Irak, Ali Gülaydın, Kemal Gürtürk. A Lenfadenitis case causing by cortnebacterium Pseudotuberculosis in a boer Hybrid Goat. XII. Veteriner Hekimleri mikrobiyoloji Kongresi ( uluslararası katılımlı), poster sunum, 30 ağustos- 02 Eylül 2016. Nevşehir.

 7.3.6.H. Cihan, G. Akgül, S. Çatık, Z. Mecitoğlu, S. Şentürk. Dört Farklı Irktan Klinik Olarak Sağlıklı Sığırların Serum BHBA Seviyelerinin Karşılaştırılması. Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, Sözlü Sunum, 22-25 Mayıs 2014. Bafia, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti.

 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 7.5.1 Ethem Mutlu Temizel, Zafer Mecitoğlu, Özgür Özyiğit , Ruchan Alp , Gülşah Akgül and Engin Kennerman. Serological Investigation of a Botulism Outbreak in Cattle in Bolu, Turkey. J. BIOL. ENVIRON. SCI, 10(30), 101-105, 2016.

 7.5.2. Volkan İpek, Gülşah Akgül, Ahmet Akkoç, M.Barış Akgül. Holstein-Friesian Irkı Bir Buzağıda Boynuz Köreltme Sonrası Beyin Hasarı. Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 33(1),2:83-86,2014.

 7.5.3. Ayşe Ebru Borum, Serkan Çatık, Zafer Mecitoğlu, Gülşah Demir, Mihriban Ülgen, Sezgin Şentürk. ELISA ve Fekal Bakteriyoskopi ile Sığırlarda Paratüberküloz Prevalansının Belirlenmesi. Etlik Vet.Mikrobiyol Derg, 25(1):1-5, 2014.

 7.5.4. Ayşe Ebru Borum, Göksen Çeçen, Gülşah Demir, Cengiz Çetin, Sezgin Şentürk. Köpeklerde Otitis Externa vakalarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibakteriyel Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Kocatepe Vet. J. 7(1):27-31. 2014.

 7.5.5. Serkan Çatık, Gülşah Akgül, Zafer Mecitoğlu, Sezgin Şentürk. Bir Süt İşletmesınde Botulismus. Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 32,2:53-56. 2013.

 7.5.6. Gülşah Akgül, Zafer Mecitoğlu,Arife Ertürk,Serkan Çatık, E.Mutlu Temizel,Veli Gülyaz, İrem Gülaçtı, Sancar Özdemir,Kaan Onat, Bayram Şenlik,Sezgin Şentürk Isolation of First Coranavirus From Cattle With Winter Dysentery in Turkey. Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 32,2:63-69. 2013.

 7.5.7. Gülşah Akgül, Zafer Mecitoğlu, Sezgin Şentürk. Sığırlarda Respiratorik Distrese ve Asfeksiye Yol Açan Önemli Zehirlenmeler, Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 47-52,2013.

 7.5.8. Gülşah DEMİR, Zafer MECİTOĞLU, Serkan ÇATIK, Sezgin ŞENTÜRK. Comparison of Two Cow Side BHBA Test For Diagnosis of Subclinical Ketosis.  Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 31,1:7-10. 2012.

 7.5.9. Zafer MECİTOĞLU, Gülşah DEMİR. Sığırlarda Paratüberkülozun Tanısına İlişkin Problemler. Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 31, 1:19-23,2012.

 7.5.10. Hüseyin Cihan, Zafer Mecitoğlu, Gülşah Demir, Ethem Mutlu Temizel and Sezgin Şentürk. Evaluation of Faecal Shedding of Acid-fast Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (map) in both Intradermal Johnin Test- and Serologically (Elisa) Mappositive Cattle. J. BIOL. ENVIRON. SCI. 6(18), 281-283, 2012.

 7.5.11. Ethem Mutlu Temizel, Gülşah Demir, Özgür Selçuk, Serkan Çatık, Bayram Şenlik and Sezgin Şentürk. Effect of Treatment with Cylindamycine in an Outbreak of Coccidiosis in Goat Kids in Turkey. J. BIOL. ENVIRON. SCI.,5(13), 37-40,2011.

 7.5.12. Sezgin ŞENTÜRK, Zafer MECİTOĞLU, Mutlu TEMİZEL, Hüseyin CİHAN, Sevim KASAP, Gülşah DEMİR. Clinical and Biochemical Evaluation of Cows Occurrring Severe Weight Loss After Calving. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.292;43-49. 2010.

 7.5.13. Kocatürk M, Demir G, Çelimli N, Yılmaz Z. Tanınız Nedir?. Veteriner Cerrahi Dergisi   14,1:53-56.2008.

 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 7.6.1. Volkan İpek, Gülşah Akgül, Ahmet Akkoç, M.Barış Akgül. Holstein-Friesian Irkı Bir Buzağıda Boynuz Köreltme Sonrası Beyin Hasarı. 4.Ulusal Sürü Sağlığı Yönetimi sempozyumu, Poster Bildirisi, 25-28 Mayıs 2016, Antalya

 7.6.2. Zafer MECİTOĞLU, Gülşah AKGÜL, Duygu UDUM, Serkan ÇATIK, Ender UZABACI, Sezgin ŞENTÜRK. Geçiş dönemi sütçü ineklerde Adiponektin, TNF-alfa ve İnsülin Direnci arasındaki ilişkinin araştırılması. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirisi 21-24 Mayıs 2015, SAMSUN.

 7.6.3. Zafer Mecitoglu, Sezgin Senturk, Cagdas Kara, Gulsah Akgul, Ender Uzabacı. PrePartum idrar PH'ının abomasumun sola deplasmanının erken tanısında kullanımı.  11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,Poster Bildirisi 21-24 Mayıs 2015, SAMSUN.

 7.6.4. Çatık S., Akgül G., Büyükcangaz Kocakaya E., Şentürk S. Pyelonefritisli buzağıda salmonella cholerasuis spp. Olgusu. 10. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi.Poster Bildirisi. Nevşehir, 2013.

 7.6.5. Temizel E.M, Mecitoğlu Z, Özyiğit M.Ö, Alp R., Kennerman E., Akgül G.Bolu yöresindeki sığırlarda gözlenen botulismus salgınında serolojik araştırmalar. 10. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi.Sözlü Sunum. Nevşehir,  2013.

 7.6.6.  Z Mecitoğlu, Temizel E.M., Özyiğit M.Ö, Alp R., Kennerman E., Akgül G.Salgın bölgesindeki sığırlara üç doz bivalent botulinum tip C ve D toksoid uygulaması sonrasında şekillenen antikor yanıtının değerlendirilmesi. 10. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi.Sözlü Sunum. Nevşehir, 2013.

 7.6.7. Keser G.Ö, Mecitoğlu Z., Akgül G. Kortikosteroid tedavisi uygulanan bir kedide staphylococcus aures enfeksiyonu ilişkili toksik epidermal nekrolizis olgusu. 10. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi. Poster Bildirisi. Nevşehir, 2013.

 7.6.8. Sezgin ŞENTÜRK, Serkan ÇATIK, Zafer MECİTOĞLU, Gülşah AKGÜL. Laktasyondaki hayvanlarda ney müziğinin ruminasyon süresi ve süt verimi üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi ARGE günleri. Poster Bildirisi, Bursa, 2013.

 7.6.9. Sezgin ŞENTÜRK, Zafer MECİTOĞLU, Gülşah AKGÜL. Süt sığırlarında Adiponektin, İnsülin Direnci ve Ketozis Arasındaki İlişkinin Araştırılması.. Uludağ Üniversitesi ARGE günleri. Poster Bildirisi. Bursa, 2012.

 7.6.10. Alasonyalılar-Demirer, Sevim Kasap, Gülşah Demir, Sezgin Şentürk. Bir Siyam Kedisinde Bilateral Renal Sistin Taşı Olgusu. Veteriner Üroloji Sempozyumu. Poster Bildirisi,02-03 Nisan, Bursa, 2011.

 7.6.11. Temizel E.M.,Demir G.,Selçuk Ö,Çatık S.,Şenlik B.,Şentürk S.  Koksidiosis’li Oğlaklarda Klindamisin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Poster Bildirisi, 5-8 Mayıs, Side-Antalya, 2011.

 7.6.12. Yalcin E, Kasap S. Demir G.Prevalance of Behavioral Changes Associated with Age-Related Cognitive Impairment in Geriatric Dogs, Bursa, Turkey. 9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Sözlü Sunum, 5-8 Mayıs, Side-Antalya, 2011.

 7.7. Diğer yayınlar

 7.7.1. Gülşah AKGÜL. Sığırlarda Şap Hastalığı. Balıkesir Birlik Dergisi, 2014.

 7.2.2. Gülşah AKGÜL. Sığırlarda solunum sistemi hastalıklarına genel yaklaşım. Balıkesir Birlik Dergisi. 4:20, 2013.

 7.3.3. Gülşah DEMİR. Sığırlarda Bilinçli Antibiyotik Kullanımı. Balıkesir Birlik Dergisi.4:14,2012.

 

 7.8. Uluslararası atıflar

 7.8.1 Yalcin E, Kasap S. Demir G.Prevalance of Behavioral Changes Associated with Age-Related Cognitive Impairment in Geriatric Dogs, Bursa, Turkey. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES,9 (13),1828-1832, 2010.

 1. Szabó, Dóra, Nancy R. Gee, and Ádám Miklósi. "Natural or pathologic? Discrepancies in the study of behavioral and cognitive signs in aging family dogs." Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 11 (2016): 86-98.

 2. Cognitive dysfunction in geriatric dogsBy: Gonzalez-Martinez, A.; Rosado, B.; Garcia-Belenguer, S.; et al.CLINICA VETERINARIA DE PEQUENOS ANIMALES   Volume: 32   Issue: 3   Pages: 159-167   Published: 2012.

 7.8.2 Ethem Mutlu Temizel, Sezgin Senturk, Onur Girisgin, Bayram Senlik and Gulsah Demir. Efficacy of Tylosine against Clinical Cryptosporidiosis in Goat Kids. Pak Vet J,31-4. 2011.

 1. Therapeutic Efficiency of Tylosin in Bovine CryptosporidiosisBy: Yasa Duru, Sibel; Ocal, Naci; Yagci, Bugrahan Bekir; et al.KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI   Volume: 19   Supplement: A   Pages: A175-A180   Published: MAR-APR 2013

 Check for Full Text via LinkSource 

 7.8.3 Gülşah DEMİR, Zafer MECİTOĞLU, Serkan ÇATIK, Sezgin ŞENTÜRK. Comparison of Two Cow Side BHBA Test For Diagnosis of Subclinical Ketosis.  Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 31,1:7-10. 2012.

 1.Sezgin Senturk, Zafer Mecitoglu, Serkan Catık, Hüseyin Cihan, Gulsah Demir Akgül, Onur Topal. Prevalence of Ketosis in Dairy Herds in  Marmara,Aegean and Mediterranean regions of Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63: 283-288, 2016.

 7.8.4 Hüseyin Cihan, Zafer Mecitoğlu, Gülşah Demir, Ethem Mutlu Temizel and Sezgin Şentürk. Evaluation of Faecal Shedding of Acid-fast Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (map) in both Intradermal Johnin Test- and Serologically (Elisa) Mappositive Cattle. J. BIOL. ENVIRON. SCI. 6(18), 281-283, 2012.

 1.Abdulrasool, M. I., & Mahdi, N. R. (2016). Microscopical and Serological diagnosis of Bovine Paratuberculosis (Johne's Disease) in Iraqi Cattle. Int. J. Adv. Res. Biol. Sci, 3(2), 211-219.

 7.8.5 Ethem Mutlu Temizel, Gülşah Demir, Özgür Selçuk, Serkan Çatık, Bayram Şenlik and Sezgin Şentürk. Effect of Treatment with Cylindamycine in an Outbreak of Coccidiosis in Goat Kids in Turkey. J. BIOL. ENVIRON. SCI.,5(13), 37-40,2011.

 1.Kheirandish, R., Nourollahi-Fard, S. R., & Yadegari, Z. (2014). Prevalence and pathology of coccidiosis in goats in southeastern Iran. Journal of parasitic diseases, 38(1), 27-31.

 2.Nourollahi-Fard, S. R., Khedri, J., Ghashghaei, O., Mohammadyari, N., & Sharifi, H. (2014). The prevalence of ovine Eimeria infection in Rudsar, North of Iran,(2011–2012). Journal of Parasitic Diseases, 1-4.

 7.8.6 Sezgin ŞENTÜRK, Zafer MECİTOĞLU, Mutlu TEMİZEL, Hüseyin CİHAN, Sevim KASAP, Gülşah DEMİR. Clinical and Biochemical Evaluation of Cows Occurrring Severe Weight Loss After Calving. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.292;43-49. 2010.

 1. Sezgin Senturk, Zafer Mecitoglu, Serkan Catık, Hüseyin Cihan, Gulsah Demir Akgül, Onur Topal. Prevalence of Ketosis in Dairy Herds in  Marmara,Aegean and Mediterranean regions of Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63: 283-288, 2016.

 8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 8.1. Süt Sığerlarında Adiponektin,İsnsülin Direnci ve Ketozis Arasındaki İlişkinin Araştırması.  Sezgin Şentürk,Zafer Mecitoğlu,Gülşah Akgül. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Küçük Ölçekli Araştırma Projesi.2012 (Araştırıcı)

 8.2. Süt İneklerinde Beslenmeye Bağlı Dölverimi Sorunlarının Tespiti Ve Çözümü. GMKA ve Balıkesir ili Damızlık  Yetiştiricileri Birliği ortaklığı projesi. Sezgin Şentürk,Ramazan Konuş,Ergün Demir,Gülşah Demir,Serkan Çatık,Hüseyin Karagöz,Mustafa Yıldırım.2011-2012. (Araştırıcı)

 8.3. Gebe ineklerde aşı uygulamasının ve doğum sonrasında mastitisli ineklerde nonsteroid antiinflamatuvar kullanımının, serum TNF-alfa düzeyi üzerindeki etkilerinin araştırılması. Hasan BATMAZ, Zafer MECİTOĞLU, Gülnaz MECİTOĞLU, Gülşah AKGÜL, Serkan ÇATIK. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Hızlı Destek Araştırma Projesi.2013 (Araştırıcı)

 9.İdari Görevler

 9.1.1 Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2016-

 9.1.2 Siirt Üniversitesi Hayvan sağlığı ve Uygulama araştırma merkez müdür yardımcısı 2016-

  9.1.3 Siirt Üniversitesi Kalite Kontrol Komisyonu Üye 2016-

 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği

 11.Ödüller

 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Genel tedavi

-

2

34

 

 

 

 

2016-2017

 

Güz

 

Mikrobiyoloji II

3

2

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 14.03.2017 22:12:12